Szukaj

Regulamin

I Informacje ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.blackfogstudio.com
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Właścicielem sklepu www.blackfogstudio.com, zwanym również Sprzedającym jest:

  Black Fog Kamila Kopeć

  Jankowice 3a, 55-200 Oława

  NIP 9121772396

  REGON 367017654

  mail: info@blackfogstudio.com

  tel. 600 033 740

 4. Wszystkie produkty sprzedawane przez Black Fog są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.blackfogstudio.com
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego www.blackfogstudio.com

d)Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.blackfogstudio.com za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Black Fog Kamila Kopeć, a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego www.blackfogstudio.com

f) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym blackfogstudio.com niezbędne jest:
 • dodanie wybranego produktu do koszyka
 • wybór rodzaju dostawy
 • wybór rodzaju płatności
 • wpisanie adresu dostawy
 • złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”

     3. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera formę płatności i sposób dostawy oraz zostaje poinformowany o łącznej cenie zamówienia.

     4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego całkowita opłata za  pomocą dostępnych metod płatności.

     5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia  liczony jest od momentu wysłania  przez Sprzedawcę wiadomości z potwierdzeniem.

     6. Czas realizacji zamówienia wynosi max. 10 dni roboczych i nie obejmuje wysyłki.

     7. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firm przewozowych.

     8. Przy odbiorze produktu, nabywca powinien w obecności osoby wydającej towar, sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna oraz nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy sporządzić w obecności przewoźnika, protokół uszkodzenia przesyłki.

     9. Wszelkie pytania Klient powinien kierować do obsługi sklepu  internetowego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@blackfogstudio.com

III Formy płatności

 1. Klient powinien dokonać opłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
 • przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym , nr konta do przelewu: 03 1090 2590 0000 0001 3464 0017; realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy
 • płatności online Blue Media S.A. oraz PayU S.A. - Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

IV Gwarancja

 1. Wszystkie oferowane przez Black Fog produkty, objęte są gwarancją na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 
 2. Reklamacji nie podlega:
 • naturalne zużywanie się produktu, rozciąganie skóry i wycieranie elementów nośnych
 • użytkowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • niewłaściwa pielęgnacja
 • uszkodzenia mechaniczne
 • produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu
 • zachlapania, przemoczenia produktu lub inne uszkodzenia powstałe wskutek narażenia produktu na działanie wody

      3. Black Fog nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzedawanego produktu.

      4. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i dokładnym opisem zgłoszenia reklamacji należy wysłać na adres:

Black Fog 

Jankowice 3a

55-200 Oława

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przesyłką. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

      5. Black Fog rozpatrzy reklamacje w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu.

      6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się z:

a) naprawą  reklamowanego produktu

b) jeśli naprawa nie będzie możliwa, wymianą towaru na towar wolny od wad

c) jeśli naprawa i wymiana nie będą możliwe, odstąpieniem od Umowy Sprzedaży  - zwrot płatności w ciągu 10 dni roboczych.

V Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.blackfogstudio.com, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem: info@blackfogstudio.com oraz przesłać zwracany produkt wraz z dowodem zakupu na adres: Black Fog, Jankowice 3a, 55-200 Oława
 3. Zwracany przez Klienta produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania i powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami  w trakcie transportu.
 4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta i nie podlegają zwrotowi.
 5. Produkty spersonalizowane na życzenie klienta nie podlegają  wymianie i zwrotowi.

VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. 
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 
 4. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj